Lichtenstejnsko.net

Hledám spolupracovníky pro tvorbu projektu na adrese Lichtenstejnsko.net - pište na e-mail kontakt na webmastera webu

Máte vlastní názor? Přidejte jej do diskuze o Lichtenštejnsku.

Novinka: Lichtenštejnsko se rozhodlo uznat Českou republiku! Došlo k navázání diplomatických vztahů. Křivdy z minulého století však stále zůstávají nenapraveny.
Lichnštejnsko

vlajka Lichtenštejnska

Lichtenštejnsko je malá země v Evropě, ležící na svazích předhůří Alp v údolí Alpského Rýna. Bezprostředně sousedí se Švýcarskem (společná hranice 41,2 km), s kterým je úzce hospodářsky a politicky spojeno, a s Rakouskem (společná hranice 36,7 km). Až do roku 1918 mělo s knížectvím Liechtenstein, stejně jako se Švýcarskem, společnou hranici Rakousko-Uhersko.

Lichnštejnsko má s Českou republikou jako nastupnickým státem Československa spory ohledně majetků ukradených Lichtenštejnům za tzv. I. republiky a po II. světové válce.

Podle studie publikované v roce 2005 uprchlo do Lichtenštejnska v období nacismu 240 židovských uprchlíků, aby zde našli útočiště a získali zde lichtenštejnské občanství. V současné době žije v zemi 18 obyvatel židovského vyznání.

Lichtenštejnsko bylo během druhé světové války neutrální a jeho neutralita nebyla nikdy narušena.

Na konci války dalo Lichtenštejnsko azyl vojákům ruské armády, kteří kolaborovali s Německem.

Obyvatelstvo Lichtenštejnska

Počet obyvatel dvou největších měst je 34 905 (31.12.2005), z toho Oberland/Vaduz 22 845 ob. , Unterland/Schellenberg 12 060 ob. Podíl cizinců na obyvatelstvu je 34 % (11 917 ob.) z toho 3 617 Švýcarů, 2 045 Rakušanů, 1 208 Italů a 1 178 Němců. Cca 75 % obyvatel se hlásí k římskokatolické církvi, která pro knížectví vytyčuje arcidiecézi vaduzskou.

Lichtenštejnsko geografie

mapa Lichtejnštejnska

Rozlohu 160 km² tvoří lesy 41%, louky, pole a pastviny 34%, neproduktivní plochy 15%, zastavěné plochy 10%. Nejvyšším bodem země je Grauspitz, 2599 m n. m., nejnižší bod je Ruggeler Ried, 430 m n.m. Klima je mírné. Průměrná roční teplota 10,2°C, nejteplejší měsíce jsou červen, červenec a srpen. Průměrný úhrn ročních srážek je 900-1 500 mm.

Hospodářství Lichtenštejnska

Hrubý národní produkt je 4,1 miliardy CHF, tj. 158 000 CHF na obyvatele což je nejvíce na světě.

Inflace 1 %.

Nezaměstnanost 2,4 %.

HNP je vytvářen v průmyslu a výrobě zboží (42%), službách (27%), finančnictví (24%) a v zemědělství (7%). Celkem zaměstnává liechtenštejnské hospodářství 30 170 osob, z toho 20 035 cizinců, kteří za prací do Liechtenštejnska dojíždějí především z Rakouska a Švýcarska. Z celkového počtu zaměstnaných pracuje v průmyslu a výrobě zboží 44 %, ve službách 39 %, ve finančnictví 14 % a v zemědělství 1 % zaměstnaných.

Při srovnání se Švýcarskem, Rakouskem a Německem je zřejmé, že Liechtenštejnsko má velmi silný sektor průmyslu a výroby zboží, kde podíl zaměstnanců i podíl sektoru na HNP je téměř dvojnásobný oproti jeho sousedům.

V průmyslu a výrobě pracuje 597 firem z nichž většina jsou závody s méně než 50ti zaměstnanci a výroba je silně diverzifikována. Nejdůležitější oblasti jsou strojírenská výroba – přesné stroje, stroje, nástroje, vybavení (Hilti), automobilové komponenty (ThyssenKrupp Presta), zubařské vybavení a potřeby (Ivoclar Vivadent), zpracování potravin (Hilcona Schaan), elektronika (Unaxis Balzers). Liechtenštejnské hospodářství je orientováno na export, který směřuje do EWR (44%), Švýcarska (12%), USA/Kanady (18%), Asie 24%), ostatní (2%).

Saldo bilance zahraničního obchodu Liechtenštejnska je silně aktivní.

Roční investice do hospodářství přesahují 100 milionů CHF.

Často zmiňované finančnictví vytváří čtvrtinu HNP a je tvořeno bankovními domy zaměstnávajícími 1700 zaměstnanců. Banky spravují majetek klientů ve výši 130 miliard CHF. Dále v Liechtenštejnsku pracuje 163 investičních společností s majetkem cca. 21 miliard CHF a 31 pojišťoven.

Spotřeba energie Celková spotřeba energie je 1 360 GWh za rok, z toho z vlastních zdrojů je pokryto 6 % a 94 % energetických zdrojů Liechtenštejnsko dováží. Rozdělení spotřeby energie dle zdrojů : zemní plyn 29%, elektřina 26%, topné oleje 20%, benzín 16%, diesel 6%.

Motorová vozidla 31 710 , z toho osobních automobilů 24 293 tj. 696 na 1 000 obyvatel.

Lichtenštejnsko a jeho státní rozpočet

Státní rozpočet Liechtenštejnska hospodaří s přebytkem.

Nižší správní celky (obce) hospodaří s přebytkem.

Zajímavost: jako jedna z mála zemí má Lichtenstejnsko nulový státní dluh.

Kultura, sport

Bohatství Lichtenštejnska podporuje pestrý kulturní a sportovní život.

Regionálně známé skupiny rocku a pop music. Mnohé spolky pěstující lokální kulturu. Ve Vaduzu Zemské muzeum (Landesmuseum, nové otevřeno 2003), Muzeum umění (Kunstmuseum), Muzeum lyžařství (Skimuseum), Poštovní muzeum (Postmuseum). Dále mnohá moderní místní muzea. V Schaanu Divadlo na Kostelním náměstí (Theater am Kirchplatz). Ve Vaduzu nové divadlo Zámecký sklípek (Schlösslekeller, od roku 2003). Sochařství, malířství, moderní umění. Grafika, užité umění, design.

Fotbalové kluby a národní mužstvo jsou částí Švýcarského fotbalového svazu SFV a jeho ligy, až na vlastní každoroční účast na poháru UEFA, kam se většinou kvalifikuje FC Vaduz. Národní mužstvo se pilně účastní kvalifikace světového a evropského mistrovství.

Doby slávy mnohých lyžařských vítězství Lichtenštejnska se zdají být minulostí. Ostatně obdobně je na tom i Švýcarsko.

Dějiny, politika

Knížectví Lichtenštejnsko (Fürstentum Liechtenstein) má velmi pestrou minulost. Kdysi bylo součástí Chur-Rhätiens při dělení v roce 536 od franckých králů pod Karlem Velikým. Když německý císař roku 768 obsadil francký trůn, bylo vévodství Rhätien včleněno do "Vévodství Švábsko a Rhätien". Nástupníci Karla Velikého stále silou ovládali toto hrabství. "Hrabství Vaduz" a část "Hrabství Schellenberg" ovládl rod hrabat z Monfortu na více než dvě století (1180-1400). Od roku 1400 do 1507 bylo vévodství v držení svobodných pánů z Brandis.

Lichtenštejnsko vzniklo sloučením panství Schellenbergu (Lichtenštejny koupeno 1699, dnes „Horní země“, Oberland) a hrabství Vaduzu (1712, dnes „Dolní země“, Unterland), a je od roku 1719 německým císařem uznané knížectví.

Od rozpadu středověké Svaté říše římské roku 1806 suverénní stát v Rýnském spolku, od roku 1815 samostatný stát ve svazku Německém. Do rozpadu Rakouska-Uherska po první světové válce s ním kulturně, hospodářsky a politicky propojeno.

Od té doby je úzce spojeno se Švýcarskem. Stejně jako ono pěstuje nízké daně, neutralitu a bankovní tajemství. Švýcarsko také zastupuje v zahraničí zájmy Lichtenštejnska, mimo Bernu, Berlína, Bruselu, Štrasburku, Vídně, Washingtonu, Ženevy a OSN v New Yorku, kde má Lichtenštejnsko vlastní zastoupení. V České republice nemá Lichtenštejnsko zastoupení a to ani prostřednictvím Švýcarska.

Státní zřízení je knížectví – ústavní dědičná monarchie. Současný kníže je od roku 1989 Hans Adam II. Lichtenštejnové žili především ve Vídni, odkud odešli před nacisty v roce 1938, kdy se knížectví stalo jejich stálým sídlem.

Roku 2003 Hans Adam II. prosadil, po kontroverzní veřejné debatě, rozšíření knížecích pravomocí (avšak také lidu, neboť mu dává možnost v referendu přímo změnit státní zřízení), změnou ústavy přijaté v referendu. Zároveň ale vzniklo silné hnutí za demokratická práva občanů.

Jméno Lichtenštejnska pochází, dnes jako jediné země na světě, od šlechtického rodu, a jeho jméno zase od hradu Lichtenštejnu v Rakousku, na pokraji Vídeňského lesa, poprvé písemně zmíněného roku 1136. Lichtenštejnové jej opustili kolem roku 1300.

Lichtenštejnové vlastnili rozsáhlé statky v českých zemích, zejména na Moravě – Adamov, Branná, Břeclav, Bučovice, Moravská Třebová, Moravský Krumlov, Lednice, Litovel, Plumlov, Valtice, Velké Losiny, Zábřeh na Moravě, ve Slezsku např. Krnov a známé paláce v Olomouci, a Praze. Rodinná hrobka Lichtenštejnů se nachází ve Vranově u Brna u tamního poutního kostela Narození Panny Marie.

Lichtenštejnská knížata dosud užívají titul knížat opavských a krnovských.

Zámek Vaduz, dřívější hrad, sídlo Lichtenštejnů

Současný politický systém Lichtenštejnska

Lichtenštejnské knížectví je podle ústavy z roku 1921 konstituční dědičnou monarchií na demokratických a parlamentních základech. Státní moc je rozdělena mezi knížete a lid.

Hlavou státu je kníže. Ten reprezentuje zemi na mezinárodní úrovni. Spolu s parlamentem jmenuje členy vlády. Otevírá a uzavírá jednání sněmovny, má právo ji rozpustit nebo odročit zasedání. Zákony musí být knížetem podepsány před jejich uvedením v platnost nebo musí být schváleny ve všelidovém referendu. Kníže má dále právo udělit milost nebo přerušit trestní řízení. V případě vážného ohrožení země je kníže nejvyšším zákonným představitelem a může vydávat mimořádné zákony. S výjimkou reprezentace státu nesmí čerpat finance ze státní pokladny a není mu vyplácen žádný státní přijem. Kníže má zisky ze soukromého majetku rodiny.

Parlament (Landtag) má 25 poslanců, volených ve dvou okrscích. Oblast Horní země (Oberland) je shodná s historickým územím Vaduz a má ve sněmovně patnáct křesel, Dolní země (Unterland) je totožná s panstvím Schellenberg a má deset mandátů. Volby probíhají každé čtyři roky a mohou se jich účastnit všichni občané starší dvaceti let. Parlament je zákonodárným orgánem a dohlíží na činnost vlády.

Vláda je tvořena předsedou, jeho zástupcem a třemi vládními rady (ministry). Její funkční období je stejně jako u parlamentu čtyři roky. Je jmenována knížetem a parlamentem. Každý ministr, včetně předsedy vlády, má jeden hlas. Premiér musí dohlížet na zákonnost přijatých vládních usnesení, má právo audience u knížete a povinnost spolupodepisovat zákony a překládat důležité státní akty ke schvalování knížeti.

Občané se účastní na řízení státu volbou svých zástupců do parlamentu a mají právo na referendum v politických záležitostech. Základní práva a svobody jsou zajištěné ústavou.

Má-li někdo pocit, že jeho práva byla poškozena úřední osobou nebo soudem, může se obrátit na Odvolací soud, případně k Státnímu soudu, který má úlohu soudu ústavního.


Diskuze o Lichtenštejnsku, Umělecká sbírka Lichtenštejnů

Reklama:

Podpořte prosím web Lichtenstejnsko.net:

Podpořit projekt Lichtenstejnsko.net můžete několika způsoby.

kontakt na webmastera webu
Vlastní vyhledávání