***

Lichtenstejnsko.net | Diskuze | Vložit příspěvek

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

 

Karel Hlaváček
Líbeznice
karel.hlavacek10@gmail.com
Spíš bys tam měl napsat jaké české firmy tam sídlí :/
 
*  *  *  
J. Č.
Vnorovy
vivat.rex@seznam.cz
Pane Moravane, jsem také z Moravy, ale nevšiml jsem si, že by nás obsadili nějací čeští okupanti. To spíše je mnoho Moraváků v Praze a jinde v Čechách. A ještě ke druhému bodu. Markraběte moravského již dávno máme, je to vnuk blahoslaveného Karla I. (III.) a syn nedávno zemřelého JCKV Otty Karel, současná hlava Arcidomu Habsburského.
 
*  *  *  
ok6dj
Holýšov
antsat@email.cz
Ahoj
Chystam se do Lichteinstenska na radioamatérskou expedici.Termín začátkem června.Škoda,že jsem nevěděl dříve o těchto stránkach,měl jsem problem s ubytováním v nějaké chatce.Snad vše vyjde
s pozdravem David
www.ok1fjd.estranky.cz
 
*  *  *  
v300
Praha
v300@seznam.cz
Píši bakalářku o Lichtenštejnsku, ale nějak jsem se sekl na části o obchodu země, informací je docela pomálu, proto jsem se snažil najít nějaké české společnosti které do Lichtenštejnska vyváží, na jeho trhu podniká, bohužel jsem žádnou nenašel, nevíte někdo o nějaké takové??
Děkuji mockrát!
 
*  *  *  
Moravan
Až dojde k osvovození Moravy od českých okupantů, pak by Hans Adam II.  mohl být vhodným kandidátem na moravského panovníka.
 
*  *  *  
Karel B.
Kolín
Jsem pro vydání veškerého rodového majetku zabaveného Lichtenštejnům po světové válce, případně jeho odprodej za symbolickou 1 korunu. Nejde mi o popření benešových dekretů, ale o to, že věřím, že by tento majetek spravovali o mnoho lepa než český stát (příp. zastoupený krajem nebo obcemi).
 
*  *  *  
Marie
Hranice na Moravě
Často opakovanou lží je tvrzení, že se Lichtenštejnové přihlásili k německé národnosti za 2. světové války. Nevím, jestli lidé říkají z neznalosti nebo snahy uškodit, ale skutečnosti Lichtenštejnové z obavy před Hitlerem přenesli své hlavní sídlo z Moravy do Vaduzu. Po celou II. světovou pak bylo Lichtensteinsko neutrálním státem.

Zpět k německé národnosti, k té se Lichtenštejnové přihlásili UŽ při sčítání lidu v roce 1933, tedy dlouho před válkou, dlouho před Mnichovskou dohodou apod., a to jednoduše proto, že jejich rodným jazykem byla lichtenštejštna, která je dialektem němčiny a také proto, že k tomuto kroku byli donuceni Československými orgány, které jim nedovolily přihlásit se k lichtenštejnské národnosti (neuznávaly jí).

ČSR jim pak na základě Benešových dekretů majetek zabavila s neuvěřitelným argumentem, že každý ví, že Lichtenštejni jsou přece Němci.
 
*  *  *  
Finrod Felagund
Po dlouhé době přišly opět na přetřes záležitosti česko-lichtenštejnských vztahů. Česká republika Lichtenštejnsko neuznává, stejně tak neuznává Lichtenštejnsko Českou republiku. Co brání oběma zemím navázat slušné vztahy? Zločiny člověka, který se podle zákona zasloužil o český stát. Edvarda Beneše.

Rodina Lichtenštejnů před druhou světovou válkou měla své samostatné, svrchované a na bankovním tajemství založené striktně neutrální knížectví, které má dosud - uznané od roku 1815 jako samostatný stát. Přesto ovšem žila rodina ve Vídni a zároveň vlastnila rozsáhlé majetky mezi jinými na Moravě - kupříkladu Lednicko-valtický areál, zámky v Adamově, Branné, Břeclavi, Bučovicích, Moravské Třebové, Moravském Krumlově, Litovli, Plumlově, Velkých Losinách, Zábřehu na Moravě, Krnově a mnohé paláce v Olomouci a v Praze. V roce 1938 během anschlussu uprchla před nacisty domů do Lichtenštejnska, které bylo, stejně jako Švýcarsko, po dobu celé druhé světové války neutrální. Po druhé světové válce se Lichtenštejnové opět ujali svého majetku ve Vídni, ovšem totéž jim nebylo dovoleno v Benešově Československu. Rodina Lichtenštejnů neměla československé státní občanství - což samozřejmě do roku 1938 za první republiky nijak nebránilo tomu, aby spravovala svůj majetek v Lednici. Přesto Edvard Beneš na základě dekretu č. 5/1945 Sb. jménem "Dekret presidenta republiky ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů" znemožnil Lichtenštejnům kontrolu nad svým majetkem - a tento byl převeden do majetku státu, tedy jednoduše řečeno, byl ukraden. Na základě prostého faktu, že Lichtenštejnové neměli československé občanství a mluvili německy jim bylo ukradeno dvě stě let staré dědictví rodu - aniž by kolaborovali s nacisty či osnovali cokoliv proti Československé republice.

Jak byla tato krádež provedena? Aby se Beneš vyhnul argumentu Lichtenštejnů, tedy že jsou svrchovaní a nelze na ně vztahovat jakékoliv "němectví", přestal uznávat svrchovanost a nezávislost Lichtenštejnska a prohlásil za realitu, že Lichtenštejnsko se uznává jako součást Německa a tudíž by Lichtenštejnové měli pykat coby Němci. V reakci na to Lichtenštejnsko recipročně přestalo uznávat Československo a jeho území uznalo jako součást Rakouska. Po rozdělení Československa v roce 1993 Lichtenštejnsko uznalo Slovensko, Českou republiku ovšem nikoliv (proto čeští občané například pracovní víza pro lichtenštejnské knížectví musejí vyřizovat ve Vídni) - a Česká republika dosud Lichtenštejnsko neuznává kvůli výše uvedeným majetkům.

Uznání Lichtenštejnska by totiž automaticky znamenalo uznání vlastnictví těchto majetků Lichtenštejnskou rodinou a přiznání se ke krádeži. Proč to stát nejspíš neudělá? Protože by musel přiznat i další krádeže - například krádež obuvnického průmyslu ve Zlíně patřící firmě Baťa ze dne 27. října 1945 - a přejmenování na Svit. Firmu Svit sice po revoluci firma Baťa převzala, ovšem koupí, nikoliv restitucí - stát tak, pokud otevře případ Lichtenštejnů, bude muset přiznat i svou vinu v krádeži majetku rodiny Baťů. Stejně tak by musel přiznat, že okradl a musí vrátit majetek rodině Harrachů či Kinských, kterým stejným způsobem šlape po vlastnickém právu.

Je smutné, že Česká republika roku 2009 je státem, který se zuby nehty drží majetků, které ukradla i proti vlastnímu dobovému právu, o standardním právu, jaké se uznává v demokratických zemích ani nemluvě. Najde se někdy v budoucnu politická vůle k odčinění těchto zločinů? Budou příští generace ochotny přiznat, že drží nepoctivě nabytý majetek? Případ Lichtenštejnů je lakmusovým papírkem síly českého lumpenproletariátu. Jak se zabarví?

zdroj: nekorektne.com
 
*  *  *  
Petr
Do Vaduzu přijedete, aniž byste si všimli, že jste překročili hranice.

Zájemci o lichtenštejnské razítko do pasu ho získají ve vaduzském informačním centru.
 
*  *  *  
Lichtenstejnsko.net
Jsem velmi potěšen každým příspěvekem do diskuze. Protože mám ale rád diskuzi na úrovni, jsem nucen na této doméně ustanovit níže uvedená pravidla pro diskuzní příspěvky:

Za příspěvky odpovídají v plném rozsahu jejich autoři.

Je zakázáno používat vulgární jazyk včetně náznaků a zkratek, urážky, pomluvy, nactiutrhání nebo ponižování soukromých osob.

Jsou zakázány osobní útoky vůči ostatním diskutujícím, autorům textu na tomto webu nebo jeho správcům. Slušně vysvětlete, proč si myslíte, že se váš oponent mýlí nebo v čem s ním nesouhlasíte. Nepiště věty typu: „Vy jste ale *****“.

Je zakázáno zveřejňovat osobní údaje soukromých osob, telefonní čísla, plné adresy a rodné čísla.

Pokud zastupujete nějaké politické uskupení nebo jinou zájmovou skupinu, jste na tomto webu i v diskuzi vítán. Uvedenou skutečnost musíte v příspěvku ale jednoznačně oznámit.

Kterýkoliv příspěvek může být správcem webu bez upozornění v celém nebo částečném rozsahu smazán, upraven nebo jakkoliv použit.

IP adresy diskutujících jsou archivovány. Předány třetí osobě mohou být pouze v případě, že to správci webu ukládá zákon.

Správce webu může dle svého uvážení zablokovat libovolnou IP adresu.

Uvedením e-mailové adresy souhlasíte s jejím komerčním využitím, mimo jiné i se zasíláním obchodních nabídek.

Tyto pravidla mohou být správcem webu kdykoli změněna bez předchozího upozornění a to i se zpětnou platností.

Pokud s uvedenými pravidly nesouhlasíte, diskutujte prosím jinde.
 
*  *  *  

| Vložit nový příspěvek, vzkaz, komentář |  

 
 Počet příspěvků: 10 Počet stránek: 1

všechna práva vyhrazena

Poděkování za sponzoring: Výhodné Expedicenet a Letenky.tv